top of page
אמיר תמונה בחליפה רקע שחור.jpg

המשרד והחזון

משרד עו"ד הילזנרט הוקם בשנת 2013 בכיכר המדינה בתל-אביב.


הבחירה בדיני המשפחה והלטיגציה האזרחית, דווקא, תחומי ה"מריבה", נועדה לסייע לאנשים בשעות הקשות של מאבק על מה ששייך להם. זאת מתוך אמונה כי למשרד הכישורים והאנושיות, שיש בכם בכדי לסייע לא רק משפטית אלא במכלול עוטף של התנהלות, לרבות ברבדיה הרגשיים והניהוליים.

 

האמור לעיל, ניהול הליך תוך מתן מעטפת כוללת, הוא חזון המשרד ותכנית העבודה שלו.


המשרד רואה בכל לקוח מי שזקוק לא למלחמה ולא להתרפסות אלא להסדרה של ענייניו. 


המטרה היא הסדרה של הצרכים והאינטרסים של הלקוח, וכל השאר (מלחמה או שלום, הסכם או תביעות) הם רק כלים (אך לא מטרות) להשגת המטרה בכל מקרה לגופו. זאת כאשר, כמובן, תמיד תינתן עדיפות לדרכי שלום וסיום מהיר של התיק, אך בדגש כי אם יש צורך "להילחם" , תינקט "מלחמה" ולא ייווצר מצב של "המרחם על אכזרים סופו שיתאכזר לרחמנים". 


בשנת 2016, בשל התרחבות קהל הלקוחות, עבר המשרד לנקודת "אמצע" בר"ג, ומאז הוא משרת, באחוזי הצלחה גבוהים במיוחד, לקוחות מאיזורים נרחבים יותר.


המשרד, כמבנה עסקי ורעיוני, מקבל מספר מצומצם של תיקים בכל חודש. זאת מתוך הנחה ולפיה משרד שעוסק בליטיגציה, בדיני משפחה ומשפט אזרחי, אינו משרד "רגיל", אלא מי שעוסק בכאביו (וגם שמחותיו)  של הלקוח וככזה יש לתת יחס אישי, רצוף, הדוק, לכל לקוח, מטעם בעל המשרד עצמו, דבר שיכול להתקיים רק תחת קליטת תיקים מבוקרת.

 

במובן זה, המשרד רואה עצמו משרד בוטיק. לא רק בכך שהוא משרד מוביל ומנצח באחוזים גבוהים, לא רק בכך שהוא מקדיש זמן רב לטיפול המשפטי בכל תיק, אלא בעיקר המשרד רואה בעצמו  משרד בוטיק (גם) רגשי וניהולי, שמקדיש זמן, משאבים, ורגש, לכל לקוחה ולקוח. 

bottom of page